PSSE Bartoszyce » Woda na pływalniach

Woda na pływalniach

 Zakaz kąpieli na pływalni Basen Miejski w Bartoszycach
28.08.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż jakość wody na pływalni w Basenie Miejskim w Bartoszycach, zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego nie spełnia wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz.2016) ze względu na obecność bakterii chorobotwórczych Pseudomonas aeruginosa w ilości >100 jtk/100ml w części płytkiej oraz 43 jtk/100ml w części głębokiej .

Mając na uwadze powyższe stwierdzono zakaz kąpieli na pływalni w Basenie Miejskim w Bartoszycach.


 Załączniki:

Brak