PSSE Bartoszyce » Aktualności

Aktualności

 


                          


 

Dla importerów żywności   15.11.2019 r. 

Od 14 grudnia następuje zmiana przepisów w zakresie importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Szczegóły, wytyczne i wykazy dostępne:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/

 


 

XIV edycja programu „Trzymaj formę!”   13.11.2019 r.

            W roku szkolnym 2019/2020 ruszyła kolejna XIV edycja programu „Trzymaj formę!”. Jest to Ogólnopolski Program Edukacyjny, który powstał w 2006 roku z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

                                                                  czytaj więcej...

 


 

Akcja profilaktyczna "Rzuć palenie razem z nami"    07.11.2019 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż każdego roku w trzeci czwartek listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jest to Ogólnopolska akcja, która skierowana jest zarówno do palaczy, jak i osób niepalących, a jej celem jest zachęcenie jak największej liczby palaczy do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których przebywają ludzie.
                                                                                     czytaj więcej...

 Zagrożenia związane z e-papierosami – GIS i MEN ostrzega!  
15.10.2019 r.

 

             

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca do zapoznania się, z materiałem informacyjnym skierowanym do uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, który przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami (e-papierosami). Informację skierowaną do szkół przygotował Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

czytaj więcej....


Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów - Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej


 


15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi 
14.10.2019 r.  

 

                  


Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi – obchodzony 15 października
został ustanowiony w związku z dużą liczbą zachorowań na raka piersi. Głównym celem wprowadzenia Dnia Walki z Rakiem Piersi jest uświadomienie ludziom jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz korzystanie z usług specjalistów. To dzień, w  którym okazuje się wsparcie nie tylko osobom chorym, ale i ich rodzinom, które także toczą ciężką batalię o życie swoich najbliższych. Znakiem solidarności jest zakładana tego dnia różowa wstążka.                                              czytaj więcej........


"Profilaktyka raka piersi"
- ulotka do pobrania
"Badanie piersi krok po kroku"
- ulotka do pobrania


 

Szcepienia najlepszym sposobem uniknięcia grypy     20.09.2019 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca do zaszczepienia się przeciwko grypie!

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy co roku 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, aby zmobilizować społeczeństwo do walki z grypą. To jedyne takie przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, mające na celu popularyzację korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie wśród dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych. Jak wskazują eksperci zapobieganie grypie chroni przed jej poważnymi powikłaniami.
                                                                                     czytaj więcej........

"Nie lekcewaz grypy"  - ulotka do pobrania
"Nie daj sie grypie" - poradnik 
"Obalamy mity grypowe" - poradnik 
Bądźmy bezpieczni podczas burzy. Jak to zrobić? Oto kilka rad.
29.08.2019 r

Burza poradnik- plik do pobrania
Jak sie zabezpieczyć przed burzą - plik do pobrania

Informacje dotyczące plecaków szkolnych 
28.08.2019 r. 

   

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego i kupowaniem przez rodziców przyborów, w tym tornistrów szkolnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, przypomina:

• zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15 % masy ciała ucznia,

• tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców oraz być wyposażony w równe, szerokie szelki,

• długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

• zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

• rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka – pozwoli to zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

                                                                                                                  czytaj więcej.....
Plecaki szkolne. Zalecenia GIS - plik do pobrania
Wskazówki dla dyrektora - plik do pobrania
Wskazówki dla nauczyciela - plik do pobrania
Wskazówki dla rodzica - plik do pobrania
Wskazówki dla ucznia - plik do pobrania
 


         

Upał jest zagrożeniem dla zdrowia. 31.07.2019 r

Wakacje to czas wypoczynku i zabawy. Wiedza o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek - to zazwyczaj wystarczy, by powrócić bezpiecznie z urlopów, wycieczek czy obozów.

W ramach prowadzonej akcji „Zdrowe Wakacje” na terenie powiatu bartoszyckiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przypomina kilka zasad, które chronią nas przed przykrymi skutkami przebywania na słońcu.

czytaj więcej...

 Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna woda”  29.07.2019 r.

W związku z trwającym sezonem letnim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego do zapoznania się z akcją informacyjno-edukacyjną pt. „Bezpieczna woda”, realizowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców.
czytaj więcej...

 

 „28.07.2019r. - Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby”  25.07.2019 rŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenie wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku, ustanawiając 28 lipca Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day). Obchody Światowego Dnia Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby mają na celu podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, zwrócenie uwagi na problemy wynikające z rosnącej liczby zakażonych oraz zintensyfikowania walki z WZW.           
czytaj więcej....
Wirusowe zapalenie wątroby typu A-  ulotka do pobrania

 

 "Zdrowe i bezpieczne wakacje"
15.07.2019 r. 

W związku z trwającym sezonem letnim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach  zachęca rodziców do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

                                                                                          czytaj więcej...


 


„Prawidłowa higiena rąk może zapobiec wielu poważnym chorobom” 
05.07.2019 r.Przestrzeganie higieny rąk jest podstawowym sposobem ograniczającym rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem, który w konsekwencji prowadzi do rozwoju wielu poważnych chorób.
czytaj więcej...


 

"Zatrucia pokarmowe na wakacjach. Sprawdź jak ich unikać"        05.07.2019 r.

 

Sezon letni to okres zwiększonego przemieszczania się ludności, uczestniczenia w imprezach masowych, spożywania posiłków w sezonowych punktach gastronomicznych. Jest to okres w którym odnotowuje się wzrost liczby zachorowań z powodu zatruć pokarmowych. Powodem są m.in. wyższe temperatury sprzyjające namnażaniu się bakterii i szybszemu psuciu się żywności.

Zakażenia pokarmowe szerzą się najczęściej przez wodę lub zanieczyszczoną żywność: niedomytą, nieprawidłowo przechowywaną lub przygotowaną. Doskonałe podłoże do namnażania się bakterii i wytwarzania przez nie niebezpiecznych enterotoksyn stanowią kremy z jaj i mleka, mielone i surowe mięso oraz ryby.

 

czytaj więcej.....

 


 

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych    02.07.2019 r.       


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672 ze zm.) organizowany jest kurs dla kandydatów na Klasyfikatora Grzybów Świeżych.               Kurs odbedzie się w terminie od 23 do 30 wrzesnia 2019r. 
                               
                czytaj więcej...Informacja o wartościach dopuszczalnych narażenia zawodowego
na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy
01.07.2019 r.  

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz laboratoriów badań środowiskowych na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym). Na 91 posiedzeniu Komisji opracowano komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy, ustalonych
w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

 

Komunikat V odnosi się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy, ustalonych w UE.

W komunikacie V zamieszczono informacje o zmianach, jakie nastapiły w załącznikach I i III
do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
(Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112).         

            Szczegółowe informacje nt. Komunikatu V znajdują się na stronie:     https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

 


Komunikat VI
odnosi się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy, znajdujących się w projektach dyrektyw.

W komunikacie VI zawarto informację o pracach Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Szczegółowe informacje nt. Komunikatu VI znajdują się na stronie:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 
 

Obchody jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych "Tydzień zdrowia" w powiecie bartoszyckim   07.06.2019 r. 

W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. W związku z obchodami jubileuszu z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach organizuje tydzień zdrowia. W ramach obchodów prowadzone będą działania profilaktyczno-edukacyjne z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz profilaktyki chorób zakaźnych, zajęcia edukacyjne i quiz wiedzy z profilaktyki antytytoniowej, profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki chorób odkleszczowych, wykłady ze zdrowego odżywiania, jak również prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa podczas wakacji zgodnie z załączonym planem obchodów jubileuszu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca Państwa do korzystania z informacji zamieszczanych na stronach internetowych służb sanitarnych, tj. na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie http://wsse.olsztyn.pl/  oraz na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach http://www.bip.psse-bartoszyce.pl/ na których na bieżąco zamieszczane są ostrzeżenia zdrowotne, komunikaty, wytyczne,  artykuły z ważnych przedsięwzięć prozdrowotnych.

Plan obchodów jubileuszu


 

Bezpieczny wypoczynek letni dzieci i młodzieży     07.06.2019 r. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) organizatorzy wypoczynku zobowiązani są zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu na turnusach wypoczynkowych.

                                                                                                                 czytaj więcej...
"Światowy Dzień bez Tytoniu" 
28.05.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, dnia 01 czerwca 2019 r., o godz. 15:00, na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ul. Korczaka w Bartoszycach, Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bartoszycach, organizuje stoisko profilaktyczno-edukacyjne.
                                                                                                                                     czytaj więcej...

 


 

Informacje o szczepieniach dla podróżujących   10.05.2019 r. 


https://gis.gov.pl/wypoczynek/szczepienia-dla-podrozujacych-podstawowe-informacje/
Aktualizacja 12.06.2019 r.  
                                                                                                                 13.04.2019 r. - Światowy Dzień Zdrowia 2019 roku       
23.04.2019 r.

      13.04.2019 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, na terenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach odbyła się akcja „Białej Soboty”, której organizatorami był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Fundacją na Rzecz Zdrowia.
                                                             czytaj więcej...

 Dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Bartoszycach   
19.04.2019 r. 


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach informuje, iż zgodnie                                      z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

- 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy,

- 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 07.04.2019 r. - Światowy Dzień Zdrowia         
05.04.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że jak każdego roku, 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowi, celem uczczenia rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem: popularyzowania uniwersalnej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej.

Głównym założeniem tegorocznej kampanii jest konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, która obejmuje większość potrzeb zdrowotnych przez całe życie - od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.
                                           czytaj więcej... 

 Kupuj świadomie!    
27.03.2019 r.

„Kupuj świadomie” to broszura informacyjna wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat znakowania produktów.
Zachęca konsumentów do czytania etykiet, robienia świadomych zakupów, opierając się na systemie znakowania jakości produktów. 
  
                                                                               czytaj więcej...

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.

https://www.gov.pl/web/nauka/broszura-informacyjna-kupuj-swiadomie

 

 


      

 

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych    26.03.2019 r.       

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672 ze zm.) organizowany jest kurs dla kandydatów na Klasyfikatora Grzybów Świeżych.           Kurs odbedzie się w terminie od 23 do 25 maja 2019 r. 
                                                    
czytaj wiecej....

 

 

 


 

     19.03.2019 r. 

Media Support Group – organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” – doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie, a także profilaktyki chorób zakaźnych. Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień. Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs

 

 
 

Konkurs  dla młodzieży"Szkoła wolna od używek"    28.02.2019 r. 

„Szkoła wolna od używek” - ogólnopolski konkurs na film krótkometrażowy organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, jest częścią  programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.


                                                                               więcej...    Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV - 15.02.2019 r.

 

 

Zapraszamy szkoły do udziału w „Międzywojewódzkim Festiwalu Krótkich Filmów o HIV”. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z 4 województw, w tym warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy mają za zadanie stworzenie krótkiego filmu o HIV.


 więcej...


 

 "Grypa zbiera żniwo"   -  08.02.2019 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przypomina zasady profilaktyki grypy. To szczególnie ważne w związku z trwaniem sezonu grypowego oraz ze stwierdzeniem w Olsztynie 5 przypadków zachorowań na grypę AH1N1. Jest to wirus tzw. świńskiej grypy.
 


                                                                                    
więcej...

 


 

Odra jest bardzo zaraźliwa chorobą - 06.02.2019 r.

 

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemie. Nie należy jej lekceważyć ponieważ powikłania z nią związane mogą być bardzo groźne.

 

 

                                                                              więcej...                                 

 


 

Bezpieczny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - 14.01.2019 r.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) organizatorzy wypoczynku zobowiązani są zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu na turnusach wypoczynkowych.

 

 

                                                                                        więcej...

 


 

Szczepienia przeciwko odrze - informacja dla osób dorosłych - 03.12.2018 r.

 

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym.


więcej...


 

1 grudnia Światowy Dzień AIDS - 03.12.2018 r.

 

Od 1988 roku w grudniu, obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. 1 grudnia to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS. Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS i ich bliskimi.


więcej...


 

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 15 listopada 2018 r. - 15.11.2018 r.

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach w ramach akcji rzucanie palenia zaprasza 15 listopada, w godz. 11:00-13:00 do Galerii INBAG

 

w Bartoszycach, gdzie zorganizowane zostanie stoisko promocji zdrowia. Chętne osoby palące będą mogły skorzystać z badania pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

 

W załączeniu : Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia


 

Program Szczepień Ochronnych na 2019 rok          -  31.10.2018 r. 

 

 

W dniu 25 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019. Najważniejsze zmiany w PSO dotyczą:

 

- szczepień przeciwko gruźlicy,

 

- szczepień przeciwko odrze, śwince, różyczce.

 

 

 

Więcej: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień

 

Ochronnych na 2019 rok.

 

 
 

List Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczący obciążenia uczniów tornistrami/pleckami skierowany do rodziców uczniów szkół województwa warmińsko-mazurskiego  -23.08.2018 r.Szanowni Państwo !

Co prawda jeszcze trwają wakacje, ale niektórzy rodzice zaczynają już kompletować wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Dokonujecie Państwo zakupów podręczników, zeszytów, tornistrów i pozostałego wyposażenia. Państwowa Inspekcja Sanitarna pragnie przypomnieć o kilku istotnych czynnikach pozwalających „odchudzić” plecak

                                                                              więcej...OSTRZEŻENIE
przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia!
  06.06.2018 r. 


                                                                                wiecej...


 

Światowy Dzień bez tytoniu 2018      - 05.06.2018 r. 

 
Komunikat prasowy biura regionalnego WHO dla Europy   - do pobraniaSezon na kleszcze rozpoczyna się wraz z nadejściem wiosny      21.05.2018 r.             Wraz z nadejściem wiosny, gdy jest wilgotno i temperatura powietrza w ciągu doby zaczyna przekraczać 5-7°C, swoją aktywność rozpoczynają kleszcze, które żerują w lasach, ogrodach, parkach i na łąkach. Poprzez ssanie krwi kręgowca przechodzą do kolejnego stadium rozwojowego, przenosząc przy tym chorobotwórcze bakterie i wirusy
                                                                                                                                  więcej...

  Informacja 

Informujemy, że dni :30 kwietna, 2 maja oraz 4 maja 2018 r. są dniami pracującymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach.

 


    XIII Europejski Tydzień Szczepień 23-29 kwietnia 2018 r.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że w dniach 23 - 29 kwietnia 2018 roku obchodzony będzie po raz kolejny Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jest realizowana i koordynowana przez kraje na poziomie lokalnym, a także przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

Głównym celem tej inicjatywy, której patronują Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób.          
                                                                                                           więcej...

Dokumenty do pobrania:
Infografika -  Zwalczanie Odry
Infografika - Odra
Infografika - Różyczka 

07.04.2018 r. – Światowy Dzień Zdrowia   -  29.03.2018 r.

 


         W rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), od 70 lat, 7 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Od początku swojej działalności Światowa Organizacja Zdrowia angażuje się w działania służące poprawie zdrowia każdego człowieka. Stąd tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.       
                                                                                                        więcej.....

 

Więcej informacji dotyczących Światowego Dnia Zdrowia dostępnych jest na stronie WHO:

http://www.who.int/universal_health_coverage/infographics/en/

 

 

 

 

"Wiosna bez pneumokoków"         - 14.03.2018Poniżej dokumenty do pobrania:

Plakat "Umów się na bezpłatne szczepienie"
List Konsultanta Krajowego ds Epidemiologii
Komunikat do rodziców i opiekunów Co warto wiedzieć o grypie                 - 07.03.2018 r. 

          Luty jest miesiącem, w którym odnotowano znaczący wzrost zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w powiecie bartoszyckim. W styczniu zachorowało 685 osób, natomiast w lutym już 1640. Grypę charakteryzują objawy podobne do przeziębienia, co powoduje, że bardzo często jest lekceważona. Kontakt z innymi ludźmi podczas choroby stwarza możliwość przeniesienia wirusa na innych drogą kropelkową. Wpływa to na szybkie rozprzestrzenianie się grypy i wzrost liczby zachorowań.
                                                                                                                      więcej.....
                         Informacje dotyczące odry 28.02.2018 r.  

Odra to wirusowa choroba zakaźna, w której w typowym przebiegu, po okresie wylęgania, trwającym 7-18 dni od zakażenia do wystąpienia gorączki, rozpoczyna się okres nieżytowy. Wystepują: gorączka, nieżyt błony śluzowej gardła, silny, suchy kaszel, , nieżyt spojówek ze światłowstrętem i łzawieniem oraz nieżyt błony śluzowej nosa. 
                                                                                               czytaj więcej......Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A powraca      08.02.2018 r.  

   

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to potocznie „żółtaczka pokarmowa” lub „choroba brudnych rąk” wywołana przez wirus HAV (Hepatitis A Virus).

 

Niepokojącym jest fakt, ze od dwóch lat na terenie całego kraju notuje się znaczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A). W okresie od 1 stycznia do

 

30 grudnia 2017 r. na terenie powiatu bartoszyckiego odnotowano ogółem 2 przypadki zachorowań na WZW typu A, w województwie warmińsko-mazurskim 42 zachorowania, zaś w Polsce zanotowano 3072 zachorowań na WZW typu A.

                                                                                                                                             czytaj więcej....

 XVIII Światowy Dzien Walki z Rakiem         31.01.2018 r.    

W niedzielę, 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem, którego przewodnim hasłem jest apel o dążenie do zapewnienia równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej i najwyższej jakości opieki onkologicznej. W tym celu Polska Unia Onkologii oraz środowisko onkologów polskich zwrócili się do Prezydenta, Premiera, Marszałka Senatu i Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia o zagwarantowanie odpowiednich  środków finansowych na realizację działań na rzecz wszystkich chorych na nowotwory w naszym kraju.
                                                                                                                                                              czytaj więcej... Patent na bezpieczne ferie             18.01.2018 r.   

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my - Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie:

ulotki do pobrania 

          Bezpieczny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018     11.01.2018 r.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) organizatorzy wypoczynku zobowiązani są zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu na turnusach wypoczynkowych.
                                                                                                                         czytaj więcej.....Kampania na lata 2018-2019
"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą"  02.01.2018 r.   


W latach 2018-2019 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy będzie realizowała kolejną kampanię z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą", koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Szczegółowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

Akcja "Zaszczep się wiedzą"      29.12.2017 r.   

W ramach akcji "Zaszczep się wiedzą" i działań promujących szczepienia, powstał materiał edukacyjny dla dzieci. Bajkę, w wersji elektronicznej, można pobrać darmowo ze strony akcji, pod adresem: http://zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci/

 Grudzień miesiącem profilaktyki zakażeń wirusem HIV     15.12.2017 r.   

Krajowe Centrum do spraw AIDS rozpoczęło w listopadzie nową kampanię pod nazwą #mamczasrozmawiać promującą dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, jak choroby przenoszone drogą płciową, do których zalicza się zakażenie wirusem HIV. Pomimo postępu medycyny nie istnieje szczepionka chroniąca przed wirusem HIV oraz nie można wyleczyć się z AIDS i ciągle pozostaje ona chorobą śmiertelną. Jedynie poprzez edukację oraz podniesienie świadomości społeczeństwa można wpłynąć na zmniejszenie liczby nowych zakażeń.
                                                                                                                                     czytaj więcej...
                                                                                                                                            

 


16 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia     16.11.2017 r. PZiOZ                                                            

Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchodzony co roku w trzeci czwartek listopada, jest elementem akcji „Rzuć palenie razem z nami”, której celem jest walka z paleniem tytoniu. Z dymem tytoniowym do organizmu dostaje się mieszanina siedmiu tysięcy substancji i związków chemicznych, które wraz z krwią docierają do każdej komórki ciała palacza.

                                                                                                                         czytaj więcej....

 

                                                                           Pierwszy października 2017 r IV Ogólnopolskim Dniem Profilaktyki Grypy        27.09.2017 r. PZiOZ
                                                                                                                                                                

Początek jesieni to czas przygotowań do sezonu grypowego. Z tego powodu w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy co roku 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, który powstał, aby zmobilizować społeczeństwo do walki z tą chorobą.                                                                                                                                                czytaj więcej...


 

Nowa odsłona portalu Szczepienia.info             27.09.2017 r. Epidemiologia Szczepienia ochronne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny udostępnił dla Państwa nową, odświeżoną i uaktualnioną odsłonę portalu Szczepienia.info.
                                                                                                                                                  czytaj więcej...

 

Poniżej link do powyższego portalu:
http://szczepienia.pzh.gov.plSerwis kąpieliskowy   08.08.2017 r.   HK

Profilaktyka zatruć grzybami       31.07.2017 r.   PZiOZ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przypomina o podstawowych zasadach dotyczących bezpiecznego grzybobrania.....
                                                                                                                                                         czytaj więcej.......

Do pobrania - ulotka "Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania"


INFORMACJA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 14 sierpnia 2017 r. ustala się dniem wolnym od pracy. Dniem pracy wyznacza się dodatkowo 9 września 2017 

 Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby     28.07.2017 r. PZiOZ


Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła 28 lipca jako Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby (WZW). Jest to okazja do przekazania,  jak największej liczbie odbiorców informacji na temat tej choroby oraz uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusami wywołującymi WZW....
                                                                                                                                              czytaj więcej....Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!   25.07.2017 r. PZiOZDo pobrania  -  Barszcz Sosnowskiego -broszuraWakacje - uważamy na substancje psychoaktywne 14.07.2017 r.  PZiOZRozpoczął się okres wakacyjny. Dla nastolatków to czas nie tylko odpoczynku, ale i  beztroskiej zabawy. Jest to również okres zawierania nowych znajomości oraz sytuacji sprzyjających podejmowaniu ryzykownych zachowań.  Młodzi ludzie podczas wyjazdów, przy ograniczonym kontakcie z rodzicami, czując dużo większą swobodę częściej podejmują ryzykowne zachowania i próbują rzeczy, których nigdy wcześniej nie robili. Pod presją rówieśników rozpoczynają  sięganie po używki....
                                                                                                                           czytaj więcej......


Patent na bezpieczne wakacje     12.07.2017 r.  P


 
Patent na bezpieczne wakacje -  ulotka do pobrania


Kurs grzyboznawczy  10.07.2017 r.  HŻŻiPUPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że w dniach od 25.09.2017 do 2.10.2017 w Karpicku k/ Wolsztyna organizowany jest kurs dla kandydatów na klasyfikatora grzyboznawców.

Szczegółowe informacje o kursie do pobrania

 


 

Bezpieczny wypoczynek letni dzieci i młodzieży    24.06.2017 r. HDiM


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, wykonuje zadania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego, a w tym, między innymi, sprawuje nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży.....
                                                                                                                czytaj więcej...
Program szczepień ochronnych na 2017 rok        
5 stycznia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie programu szczepień ochronnych na rok 2017. Nowością jest obowiązkowe szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptoccocus pneumoniae dla dzieci urodzony po 31 grudnia 2016 roku. Bezpłatne szczepienie przeciwko pneumokokom obejmie dzieci w drugim, czwartym i trzynastym miesiącu życia. Zakażenia pneumokokowe są najczęstszą przyczyną zapalenia ucha środkowego, zatok oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli.
                                                                                                             czytaj więcej....